Tamno Svjetlo

PRAVILA O OTKAZIVANJU, POVRATU NOVCA I OSTALO

TRANSFER

Ako želiš preusmjeriti svoju prijavu na drugog sudionika/cu ili događaj, molimo te pročitaj pravila i upute niže navedene.

TRANSFER NA DRUGOG SUDIONIKA/CU

 • Transfer na drugog sudionika/cu su mogući za sve vrste kotizacija
 • Nakon što se transfer provede, novi sudionik/ca se odriče prava na: 
 1. Ponovni transfer na drugog sudionika/cu
 2. Transfer na drugi događaj
 3. Cjelokupni ili djelomični povrat sredstava prilikom odustajanja
 4. Odgodu sudjelovanja
 • Transfer na drugog sudionika/cu moguć je najkasnije 3 dana [IM1] prije početka događaja – provjeri rokove 

TRANSFER NA DRUGI DOGAĐAJ

 • Transferi su dopušteni na druge događaje/iscjeljivanja u organizaciji [IM2] Alkemije života
 • Nakon što se transfer provede, sudionik/ca se odriče prava na: 
 1. Transfer na drugog sudionika/cu
 2. Ponovni transfer na drugi događaj
 3. Cjelokupni ili djelomični povrat sredstava prilikom odustajanja
 4. Odgodu sudjelovanja
 • Transfer na rasprodane događaje nije moguć
 • Opcija transfera na drugi događaj dostupna je isključivo za individualne prijave, NE vrijedi za promo i grupne prijave
 • Transfer na drugi događaj moguć je najkasnije 7 dana [IM3] prije početka događaja 

PROCES TRANSFERA

 • Transfer se prijavljuje na e-mail adresu vedran@alkemijazivota.com . U e-mailu se moraju napisati podaci osobe na koju se vrši transfer ulaznice (ime, prezime, e-mail). Ako se radi transfer na drugi događaj, treba napisati na koji događaj se prenosi. 

ODUSTAJANJE

Ako želiš odustati od događaja, molimo te pročitaj pravila i upute niže navedene.

ODUSTAJANJE OD SUDJELOVANJA

Ako želiš odustati od događaja, potrebno je odustajanje javiti na e-mail adresu vedran@alkemijazivota.com najkasnije 7 dana prije početka ako je to moguće.

Novac će biti vraćen na kreditnu karticu s koje je izvršena uplata sredstava za registraciju.

Molimo te da imaš na umu kako povrat sredstava na kreditnu karticu može potrajati 3-5 dana.

OTKAZIVANJE DOGAĐAJA

 • Ako organizator događaja odgodi, izmijeni ili otkaže događaj iz bilo kojeg razloga, uključujući, no bez ograničenja na višu silu (što uključuje, no nije ograničeno na vjetar, nemirno more, kišu, tuču, uragan, tornado, potres), terorističke činove, požare, zaprijećeni ili održani štrajk, poteškoće u radu, obustavu rada, ustanak, rat, pandemiju, katastrofu, poplavu, neizbježne onemogućujuće okolnosti, uvjete na ruti Događaja, ili sve druge uzroke koji su izvan kontrole organizatora događaja – sudionici će dobiti ponudu za drugim terminom događaja za kojeg će moći iskoristiti svoju kupljenu ulaznicu. U slučaju da zbog više sile nije moguće održati događaj – sudionici mogu tražiti zamjenu za dostupne online meditacije i iscjeljivanja. Također sudionici mogu tražiti odustajanje i dobiti potpuni povrat novca. 

KUPNJOM ULAZNICE SUDIONICI RAZUMIJU I POTVRĐUJU:

 • Sve gore navedene Uvjete pružanja usluge.
 • Organizator događaja zadržava pravo, prema vlastitom i potpunom nahođenju, odbiti prijavu, opozvati prijavu bilo kojeg sudionika/ce u bilo kojem trenutku i/ili diskvalificirati bilo kojeg sudionika/cu s Događaja. Sudionik/ca se izričito odriče bilo kakvog zahtjeva za naknadu štete koji proizlazi iz odbijanja ili opoziva prijave za prijavu koja prelazi iznos kotizacije.